Banner

Έργο

Το οξυγόνο θεωρείται φάρμακο και, συνεπώς, χρησιμοποιείται συχνά για την αποθεραπεία των ασθενών στις διάφορες μονάδες υγείας. Η χορήγηση του οξυγόνου στα νοσοκομεία πραγματοποιείται μέσα από τα δίκτυα ιατρικών αερίων και διοχετεύεται σε αυτά είτε σε αέρια, είτε σε υγρή κατάσταση. Η κατανάλωση οξυγόνου μόνο στα νοσοκομεία της Ελλάδος υπολογίζεται περίπου στα €60 εκ. ετησίως ενώ είναι πολύ μεγαλύτερη σε παγκόσμια κλίμακα. Η χρήση του οξυγόνου γίνεται μέσω ειδικών συσκευών που ρυθμίζουν την ροή του και ανάλογα με την ηλικία, τη σωματική διάπλαση, καθώς και τη κατάσταση του ασθενούς, γίνεται χορήγηση τόσο διαφορετικής ποσότητας, όσο και διαφορετικής χρονικής διάρκειας. Έχει διαπιστωθεί ότι περισσότερο από το 25% της μέσης κατανάλωσης του οξυγόνου σε ένα νοσοκομείο προέρχεται είτε από αμέλεια του νοσηλευτικού προσωπικού, είτε από την αδυναμία των ασθενών να χρησιμοποιήσουν με σωστό τρόπο τις συσκευές αυτές.

Συμπερασματικά, παρατηρείται συχνά λάθος χρήση στη χρονική διάρκεια παροχής, ή στην ποσότητα – ροή οξυγόνου, αλλά κυρίως αποτυγχάνετε η διακοπή χορήγησης οξυγόνου όταν αυτό δεν απαιτείται. Βασικό αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο χαρακτηρισμός και η επαλήθευση στο πεδίο πρωτότυπης συσκευής ελέγχου παροχής οξυγόνου. Το σύστημα θα αποτελέσει παγκόσμια καινοτομία και θα επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα λανθασμένης χρήσης του οξυγόνου στα νοσοκομεία με αποτέλεσμα να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης του. Η συσκευή θα αποτελείται από MEMS (MicroElectroMechanical System) αισθητήρα πίεσης συμβατό για χρήση σε οξυγόνο και δυνατότητα αποστείρωσης, ο οποίος θα αντιλαμβάνεται την αναπνοή του ασθενή. Στο υποσύστημα Επεξεργασίας και Διαχείρισης Δεδομένων θα υλοποιηθούν έξυπνοι αλγόριθμοι που θα επιτρέπουν την προσαρμογή της συσκευής σε διαφορετικές περιπτώσεις και την τοπική επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων. Τα στοιχεία της συσκευής θα αναγράφονται σε μια οθόνη. Το υποσύστημα Διαχείρισης Ενέργειας θα επιτρέπει την αυτόνομη λειτουργία της συσκευής και την μεγιστοποίηση της διάρκειας της μπαταρίας ενώ το υποσύστημα Ασύρματης Επικοινωνίας θα υλοποιεί την ασύρματη μετάδοση των δεδομένων.

Το έργο θα εκτελεστεί συνεργατικά από τις εταιρίες ESS και SAMARAS που έχουν συμπληρωματικές ειδικότητες για την ανάπτυξη του ερευνητικού αποτελέσματος του έργου. Η ESS διαθέτει υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία στον τομέα των αισθητήρων MEMS και των ενσωματωμένων συστημάτων καθώς και στην ασύρματη δικτύωση συσκευών σε πλατφόρμες ΙοΤ. Η SAMARAS ειδικεύεται στη κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων παροχής ιατρικών αλλά και άλλων ειδικών αερίων δημιουργώντας προϊόντα υψηλής ποιότητας βασισμένα σε καινοτόμες τεχνολογίες και αυτοματισμού. Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογικών αποτελεσμάτων με σημαντική αριστεία στα επιμέρους πεδία τους, καθώς τα χαρακτηριστικά τους θα είναι πέραν της τρέχουσας τεχνολογικής στάθμισης. Η πρωτότυπη συσκευή ελέγχου παροχής οξυγόνου θα αποτελεί παγκόσμια καινοτομία που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση πόρων στις μονάδες υγείας ενώ θα επιτρέψει την δημιουργία πληθώρα νέων εφαρμογών και υπηρεσιών στον χώρο της υγείας με την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των στοιχείων που θα καταγράφονται.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο έργο θα ενισχύσουν την τεχνογνωσία τους στους τομείς δράσεις τους ενώ σκοπεύουν να συνεκμεταλλευθούν και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του, ενισχύοντας την εξωστρέφεια τους και ενισχύοντας της ανταγωνιστικότητα τους. Αμέσως μετά την περάτωση του έργου θα υλοποιηθεί η βιομηχανοποίηση τόσο του συνολικού πρωτοτύπου όσο και των υποσυστημάτων του με αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφορετικών προϊόντων έτοιμων για εμπορική διάθεση σε μαζική παραγωγή στην παγκόσμια αγορά. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η εξωστρέφεια των φορέων και θα υλοποιηθεί δυναμική ανάπτυξη εξαγωγών. Η γραμμή παραγωγής του τελικού προϊόντος θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πρωτοπορία καθώς θα είναι η πρώτη αντίστοιχη γραμμή παραγωγής στην Ελλάδα. Η άμεση συνεργασία των φορέων θα δημιουργήσει μια εσωτερική αλυσίδα αξίας, η οποία θα επιστραφεί πολλαπλάσια στην τοπική κοινωνία καθώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.