Banner

Αντικείμενο και Στόχοι

Το οξυγόνο θεωρείται φάρμακο και χρησιμοποιείται συχνά στη θεραπεία των ασθενών στις μονάδες υγείας. Η χορήγηση του οξυγόνου πραγματοποιείται μέσα από τα δίκτυα ιατρικών αερίων και διοχετεύεται σε αέρια ή υγρή κατάσταση. Η ετήσια κατανάλωση οξυγόνου στα Ελληνικά νοσοκομεία υπολογίζεται στα €60 εκ. Η χρήση του οξυγόνου γίνεται μέσω ειδικών συσκευών που ρυθμίζουν τη ροή και ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την κατάσταση του ασθενούς, χορηγείται η σωστή ποσότητα–στο σωστό χρόνο. Έχει διαπιστωθεί ότι περισσότερο από το 25% της μέσης κατανάλωσης του οξυγόνου σε ένα νοσοκομείο προέρχεται είτε από αμέλεια του προσωπικού, είτε από αδυναμία των ασθενών να χρησιμοποιήσουν με σωστό τρόπο τις συσκευές. Πολύ συχνά λοιπόν έχουμε λανθασμένη χρήση στη χρονική διάρκεια και την ποσότητα–ροή οξυγόνου. Κυρίως αποτυγχάνει η διακοπή χορήγησης οξυγόνου την κατάλληλη στιγμή. Αντικείμενο του έργου (SOCS) είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και επαλήθευση πρωτότυπου καινοτόμου έξυπνου συστήματος ελέγχου παροχής οξυγόνου. Η χρήση του συστήματος εξασφαλίζει την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της κατανάλωσης οξυγόνου, με συνέπεια την άμεση εξοικονόμηση πόρων (περίπου 15εκ€ ετησίως στην Ελλάδα). Το σύστημα αποτελεί παγκόσμια καινοτομία. Στην Ελλάδα (11εκ. κάτοικοι, περίπου 60000 κλίνες και 80000 ροόμετρα), το μέσο κόστος ενός ροόμετρου είναι 60€ και ο μέσος χρόνος ζωής του ανάμεσα στα 5–10 έτη. Τμήμα της συσκευής που έρχεται σε επαφή με τον ασθενή απαιτεί αποστείρωση μετά τη χρήση. Γίνεται λοιπόν κατανοητή η αναγκαιότητα της ανάπτυξης της καινοτόμου συσκευής μέσω του SOCS. Η εφαρμογή της συσκευής θα επιλύει τα ακόλουθα ζωτικά προβλήματα:

 • Λανθασμένα & ελλιπή προγράμματα θεραπείας
 • Μη έγκαιρη διακοπή της χορήγησης οξυγόνου
 • Άγνωστη χρήση και κατανάλωση ανά ασθενή
 • Αύξηση της διάρκειας ζωής και οικονομίες κλίμακας
 • Καταγραφή και έλεγχος του κύκλου αποστείρωσης

Η κατασκευή του συστήματος ελέγχου παροχής οξυγόνου θα έχει:

 1. Ψηφιακά ελεγχόμενη παροχή με ηλεκτρικά περιστρεφόμενους δίσκους με οπές–orifice με προ-ρυθμισμένες ροές σε σχέση με την πίεση λειτουργίας με βηματικό κινητήρα
 2. Οθόνη αναγραφής πληροφοριών
 3. Σύστημα με ενσωματωμένο ΜΕΜS αισθητήρα πίεσης που θα αντιλαμβάνεται την παρουσία του ασθενούς και θα γίνεται ενεργοποίηση–απενεργοποίηση της παροχής οξυγόνου
 4. Μπαταρία για αυτονομία του συστήματος
 5. Ασύρματη επικοινωνία με σταθμό βάσης ή/και ΙοΤ πλατφόρμα για καθορισμό προγραμμάτων θεραπείας και ανάλυση κοστολογίων καθώς και συλλογής & επεξεργασίας δεδομένων
 6. Δυνατότητα αποστείρωσης των τμημάτων που απαιτούνται με καταγραφή κάθε κύκλου αυτής μέσω RF

Το έργο θα εκτελεστεί συνεργατικά από τις ΜΜΕ ESS και G.SAMARAS με συμπληρωματικές ειδικότητες για την επίτευξη του ερευνητικού αποτελέσματος. Η ESS διαθέτει υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία στον τομέα των αισθητήρων MEMS, του σχεδιασμού και ανάπτυξης CMOS ASICs αλλά και ηλεκτρονικών συστημάτων αισθητήρων με επεξεργαστικές μονάδες δεδομένων και ασύρματη δικτύωση συσκευών σε πλατφόρμες ΙοΤ. Η G.SAMARAS ειδικεύεται στη κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων παροχής ιατρικών αερίων δημιουργώντας προϊόντα υψηλής ποιότητας βασισμένα σε καινοτόμες τεχνολογίες. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, θα προσδώσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις εταιρείες καιθα ενισχύσουν τον εξαγωγικό τους χαρακτήρα.Το SOCS παρουσιάζει σημαντική αριστεία αναφορικά με το Σύστημα Ελέγχου Παροχής Οξυγόνου, καθώς τα πλεονεκτήματά του θα το τοποθετήσουν διεθνώς στην κατηγορία state-of-the-art. Το σύστημα θα παρουσιάζει χαρακτηριστικά σχετιζόμενα με τις εφαρμογές που θα το καθιστούν πρωτοποριακό. Συγκεκριμένα:

 • Θα αναπτυχθεί συσκευή χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες ηλεκτρονικής, μΗλεκτρονικής & λογισμικού για τη μείωση της σπατάλης πόρων (οξυγόνο, ενέργεια). Θα είναι αυτόνομη, έξυπνη, ασύρματη,ασφαλής.
 • Η υλοποίηση αυτής της λύσης θα επιτρέψει την εξατομικευμένη-καταγραφόμενη οξυγονοθεραπεία, την καταγραφή της κατανάλωσης, τη συγκεντρωτική συλλογή στοιχείων και δεδομένων χρήσης.
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.