Banner

Μεθοδολογία

Για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση το έργο διαρθρώνεται μέσω 3 διακριτών και διαδοχικών φάσεων εφαρμόζοντας την μεθοδολογία stage gate για μείωση του ρίσκου.

1η φάση

Μελέτη και ανάλυση αγοράς στην οποία θα γίνει συστηματική συλλογή δεδομένων από δυνητικούς χρήστες μονάδων υγείας. Θα αναλυθούν τα ανταγωνιστικά προϊόντα, η πληθώρα των οποίων βασίζεται σε παρωχημένες τεχνολογίες που δεν προσφέρουν την προστιθέμενη αξία μέσω της έξυπνης λειτουργίας τους. Σήμερα υπάρχει κενό αγοράς για το συγκεκριμένο έξυπνο αισθητήρα ελέγχου παροχής οξυγόνου. Θα μελετηθούν τα χαρακτηριστικά των υπαρχόντων συστημάτων διαμόρφωσης παροχής οξυγόνου και μέσα από την διαδικασία της ανάλυσης trade-off για τις εφαρμογές ενδιαφέροντος θα προκύψει η αρχιτεκτονική του συστήματος του αισθητήρα και οι γενικές προδιαγραφές του. Περαιτέρω ανάλυση θα οδηγήσει στην εξαγωγή προδιαγραφών για τα επιμέρους δομικά υλικά του συστήματος δηλ. για το MEMS αισθητήρα, το υποσύστημα επεξεργασίας & διαχείρισης δεδομένων, το υποσύστημα ελέγχου παροχής οξυγόνου, το υποσύστημα διαχείρισης ενέργειας και το υποσύστημα ασύρματης επικοινωνίας. Οι προδιαγραφές του συστήματος θα στοχεύουν πέραν της τρέχουσας τεχνολογικής στάθμισης και στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των τελικών εφαρμογών που δεν πληρούνται σήμερα. Με βάση τα ανωτέρω, ολοκληρώνεται ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του συστήματος ελέγχου.

2η φάση

Θα υλοποιηθούν τα υποσυστήματα του αισθητήρα ελέγχου παροχής οξυγόνου (σύστημα διαχείρισης ενέργειας, ασύρματης επικοινωνίας, ανάλυσης & διαχείρισης δεδομένων, ελέγχου παροχής οξυγόνου). Θα αναλυθούν οι προδιαγραφές της εφαρμογής για την επιλογή κατάλληλων υλικών και εργονομικού σχήματος για το κέλυφος του αισθητήρα. Θα αναπτυχθεί το ενσωματωμένο λογισμικό για την ανάγνωση του MEMS αισθητήρα και την επεξεργασία των δεδομένων βάση συγκεκριμένου αλγόριθμου για την εξαγωγή των συμπερασμάτων χρήσης, κατανάλωσης οξυγόνου καθώς και την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της παροχής. Σε παράλληλη δράση σε αυτή τη φάση θα γίνει ο σχεδιασμός της μετρητικής διάταξης για τον εργαστηριακό χαρακτηρισμό του αισθητήρα ελέγχου παροχής οξυγόνου και της πλατφόρμας συλλογής & ανάλυσης δεδομένων. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του αισθητήρα ελέγχου παροχής πραγματοποιείται και ο εργαστηριακός χαρακτηρισμός του, ορόσημο για την επίτευξη των προδιαγραφών και πύλη εισόδου στην επόμενη φάση.

3η φάση

Έλεγχος πεδίου και επαλήθευση του συστήματος ελέγχου παροχής οξυγόνου. Κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη δράση διότι οι συνθήκες στο πεδίο διαφέρουν κατά πολύ των εργαστηριακών καθώς υπάρχουν φαινόμενα πέραν του μετρούμενου μεγέθους που ενδέχεται να επηρεάσουν το σύστημα και τις λειτουργίες του. Ο επιτυχής χαρακτηρισμός στο πεδίο θα σημαίνει τη διατήρηση της ποιότητας των χαρακτηριστικών όπως αυτά μετρήθηκαν στο εργαστήριο. Επαλήθευση πεδίου νοούνται οι δοκιμές του συστήματος βασισμένες σε ερεθίσματα από πραγματικούς ασθενείς μελετώντας την απόκριση των αλγορίθμων επεξεργασίας και την πιστότητα του αποτελέσματος. Ταυτόχρονα δοκιμάζονται και τα συστήματα που συνθέτουν το front end & back end της εφαρμογής. Συγκεκριμένα δοκιμάζονται τα συστήματα επικοινωνίας & μετάδοσης δεδομένων, η πλατφόρμα επεξεργασίας-ανάλυσης & παρουσίασης των δεδομένων. Θα γίνουν οι βελτιστοποιήσεις στο σχεδιασμό του συστήματος ελέγχου παροχής οξυγόνου, στο ενσωματωμένο λογισμικό και τους αλγορίθμους επεξεργασίας, καθώς και την πλατφόρμα. Η επιτυχής επίτευξη των προδιαγραφών θα οδηγήσει τους φορείς στην παρουσίαση σε εμπορικές εκθέσεις και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, θα υιοθετηθεί πολιτική διαχείρισης κινδύνου. Οι συμμετέχοντες θαδιατηρούν αρχείο κινδύνου, με τους πιθανούς κινδύνους & αρχείο συμβάντων, με σκοπό τη χρήση τηςπληροφορίας για την αποφυγή και διόρθωση σφαλμάτων που ενδέχεται να προκύψουν, όπως επισυνάπτεται στο pdf.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.