Banner

Αξιοποίηση αποτελεσμάτων

Το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών που σχετίζονται με τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης νέων και καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, και κυρίως η αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, έχει αποδειχθεί ότι επιφέρουν σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμοσμένη έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η προηγμένη καινοτομία συνιστούν ζωτικούς παράγοντες κοινωνικής, αλλά και οικονομικής ανέλιξης και ευημερίας μέσω της επίλυσης πρακτικών προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου. Παράλληλα, η εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ενός έργου, αποφέρει οικονομικό όφελος τόσο για τους ίδιους τους φορείς, όσο και για τους τελικούς χρήστες. Συμπερασματικά, επιστρέφεται η επένδυση του κράτους στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης προς την ίδια την αγορά και, κυρίως, την κοινωνία. Οι συμμετέχοντες φορείς σκοπεύουν να εκμεταλλευθούν και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματά του, ενισχύοντας την εξωστρέφειά τους, τηρώντας το σύμφωνο Συνεργασίας και IPR Agreement που θα υπογραφεί κατά τη διάρκεια της ΕΕ1. Το πλάνο εμπορικής αξιοποίησης θα εκπονηθεί τους τελευταίους μήνες υλοποίησης του έργου και θα περιλαμβάνει:

 • ανάλυση της αγοράς και δυνητικών εφαρμογών
 • καταγραφή ανταγωνιστικών προϊόντων και των χαρακτηριστικών τους
 • αποτίμηση της απόδοσης και χαρακτηριστικών των βιομηχανικών πρωτοτύπων του έργου
 • πλάνο βιομηχανοποίησης των προϊόντων
 • επιλογή συγκεκριμένων αγορών-εφαρμογών και δυνητικών πελατών
 • στρατηγική προώθησης και marketing
 • κανάλια πωλήσεων και διανομής

Η Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ, η οποία θα ηγηθεί της προσπάθειας εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου θα προχωρήσει με ίδια κεφάλαια στη βιομηχανοποίηση τόσο του συνολικού πρωτοτύπου όσο και των υποσυστημάτων του με αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφορετικών προϊόντων έτοιμων για εμπορική διάθεση σε μαζική παραγωγή. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεργαστεί με την ESS. Τα επιμέρους προϊόντα θα είναι τα:

 • Νέο καινοτόμο σύστημα διαχείρισης ενέργειας βασισμένο σε τεχνολογίες Extreme Low Power για τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία του που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέες εφαρμογές και προϊόντα
 • Σύστημα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων που θα αποτελέσει κοινή πλατφόρμα για νέα συστήματα υπό μορφή plug n play σε νέες εφαρμογές βασισμένα στα ίδια πρωτόκολλα επικοινωνίας
 • Σύστημα Ελέγχου Παροχής Οξυγόνου: Αποτελεί το κύριο αποτέλεσμα του έργου, η εμπορική εκμετάλλευση του οποίου θα περιλαμβάνει τη συνεργασία όλων των φορέων του έργου. Η γραμμή μαζικής παραγωγής και προσαρμογή του προϊόντος θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα (πλάνο ανάπτυξης του consortium), αποτελώντας την πρώτη αντίστοιχη γραμμή στην επικράτεια. Αναμένεται να αποτελέσει βασικό προϊόν για τα επόμενα χρόνια που θα απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά σε εφαρμογές στο χώρο της ιατρικής. Αρχικά θα γίνει η χρήση του σε πιλοτική φάση για να αποδειχτεί η ανωτερότητα και προστιθέμενη αξία του συστήματος σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το μέγεθος των αρχικών παραγγελιών ανά πελάτη αναμένεται μικρό, επομένως διαχειρίσιμο αναφορικά με την παραγωγική δυνατότητα. Εν συνεχεία, η δυναμικότητα τηςπαραγωγής θα αυξάνεται σταδιακά δίνοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης όλο και μεγαλύτερων παραγγελιών, καλύπτοντας τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς.
 • Ως άμεση οικονομική αλλά και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω έργου ως προς τον τελικό χρήστη θεωρείται η εξοικονόμηση σημαντικής ενέργειας μέσω της μείωσης της μέσης κατανάλωσης οξυγόνου. Η ενέργεια αυτή συνεπάγεται την άμεση εξοικονόμηση οικονομικών πόρων της τάξεως των 15.000.000 € ετησίως στην Ελλάδα μόνον. Στην Ελλάδα (11 εκ κάτοικοι, με 60000 κλίνες και 80000 ροόμετρα), η δαπάνη αγοράς ενός ροόμετρου ανέρχεται στα 60 €, ενώ ο μέσος όρος χρόνου ζωής του υπολογίζεται στα 5-10 έτη, ανάλογα με τη χρήση (θεωρείται αναλώσιμο). Γίνεται κατανοητή λοιπόν, η αναγκαιότητα ανάπτυξης μίας εφαρμογής σε παγκόσμιο επίπεδο, ενός έξυπνου ψηφιακού συστήματος παροχής οξυγόνου, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών με πολυδιάστατα κοινωνικά και οικονομικά.
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.